Vad är lila bandet?

Lila bandet är ett bevis på att du kan FMIKs grunder inom parkouren. När du har lila bandet så får du möjligheten att träna fritt under våra parkourpass. Du har även möjlighet att vara med på vårt lite mer avancerade träningspass (heter lila bandet Parkour i vår kalender). För att ta lila bandet måste du klara av ett prov där vi prövar dig på våra grundövningar, här under är en lista och förklaring på alla övningar som ingår.

*Plintarna vi använder under testet är så nära i höjd utövarens midja som möjligt. 
*På varje övning får man göra max tre försök.
*Misslyckas man med mer än två övningar så klarar man inte provet.

Speed, Kong, Dash

Speed, kong och dash är olika sätt att ta sig över hinder. 

På provet kollar vi att du kan det över en plint som är minst lika hög som din egen midjehöjd.

Absorberingslandning, roll, dive roll

Absorberingslandning, roll, dive roll är tre landningar som används för att landa mjukt, för att skydda kroppen från skador.

På provet kollar vi:
Absorberingslandning
- att du kan hoppa ner från en plint och landa tyst.
Roll - att du kan göra en rullning utan att huvudet vidrör marken.
Dive Roll - att du klarar av att göra en dykande rullning över en plint. (Om du inte klarade roll så får du inte testa denna) 

Precision

Precision kallar vi ett hopp till ett mål, där man landar kontrollerat och stillastående.

På provet kollar vi att du kan ett jämfotahopp mellan två plintar/boxar som är lika lång som utövaren, minus huvudet.  

Strides

Strides är en serie springsteg på hinder. 

På provet kollar vi att du kan strides på plintar där avståden mellan varje plint är minst lika långa som dina ben. 

Wallrun

Wallrun är en teknik att ta sig upp för en vägg med springsteg. 

På provet kollar vi att du klarar av att springa upp för vår warped wall. Det ska synas tydligt att du har kontroll i landningen och vågar sträcka upp ena eller båda armarna på vägen så högt du kan. 

Tic-tac

Tic-tac är att ta avstamp från vägg för att enkelt kunna ändra riktning.

På provet kollar vi att du kan göra en tic-tac upp på en plint med avstamp från vår lutande vägg.

Cat-leap

Cat-leap är en landning på vägg.

På provet kollar vi att du kan hoppa upp mot väggen bredvid vår warped wall. Oavsett längd får du välja vilken ribba du vill landa på. Du ska hänga kvar i armarna med höga ben, ståendes mot väggen med tåspetsarna tills ledaren godkänt landningen. Vi kollar noga på att du tar emot med fötterna innan du sätter i händerna.

Swing

Swing är att man svingar och hoppar från ett räcke.

På provet kollar vi att du kan swinghoppet från ett räcke direkt till ett annat, där minsta avståndet är 60cm. Du ska hänga kvar kontrollerat. 

Catwalk

Catwalk är balansgång där man tar dig fram på alla fyra.

På provet kollar vi att du kan balansera över hela den smala delen av en bom.

Climb-up

Climb-up är att klättra över/upp på ett högt hinder. 

På provet kollar vi att du kan ta dig över en bom som du precis kan nå när du står med hela foten i marken. Du får inte ta hjälp av väggen.

Hjulning, rondat

Hjulning är en gymnastisk övning där man kastar sig åt sidan och landar på händer med benen uppåt och slutligen landar på fötterna.

Rondat är en gymnastisk övning. TODO hur beskriver man en rondat?

På provet kollar vi att du kan genomföra och förstå tydligt skillnaden mellan rondat och hjulning. 

Handstående

Handstående är att stå upprätt på händer. 

På provet kollar vi att du klarar av 5 sekunder handstående i en begränsad yta på 60x40cm TODO hur stor är rutan?

Underbar

Underbar är ett hopp med fötterna först mellan två hinder (oftast räcken). Man tar tag i det övre hindret med händerna för att skjuta sig igenom. 

På provet kollar vi att du klarar hoppet där det lägsta räcket är minst i din midjehöjd, det översta räcket är max 60 cm högre. 

Turnvault

Turnvault är att hoppa över ett hinder och vänder sig i luften mot hindret för att landa i en cat-leap position.

På provet kollar vi att du klarar att göra en turnvault från stillastående över ett räcke, som är lika hög som din midja. 

Beep-test

Beep-testet är ett konditionsprov. Man ska ta sig mellan två väggar på en angiven tid, som blir kortare efter hand. 

På provet kollar vi att du klarar hela vägen till och med start av nivå nio på 20 meters avstånd.