Årsmöte 2017

Den 1 mars kl 17:00 hade vi årsmöte för Free Motion Parkour Klubb.

Sedan föreningen startade 2010 kunde vi till en början skryta med väldigt hög närvaro på våra årsmöten, över 50% av medlemmarna var närvarande. www.Förening.se skriver: ”Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.”

Årsmötet den 1 mars hade totalt 14 närvarande medlemmar med rösträtt, varav 8 st bestod av den nuvarande styrelsen och de två revisorerna. Utöver det alltså 6 st medlemmar som var intresserade av föreningens framtid. Av 226 medlemmar i föreningen är det otroligt sorgligt att man inte tar FMPK:s framtid på större allvar, man har endast 1-1,5 timme att förlora. Även de två föregående åren har det varit sparsamt med deltagare. 2015 kunde vi precis bilda en styrelse, vilket lika gärna kunde inneburit att vi fått lägga ned föreningen och all vår verksamhet. Finns det inget intresse från medlemmarna att utöva sin demokratiska rätt så är syftet med att driva en förening ganska bortkastat, en styrelse som väljer sig själv år efter år är inte demokratiskt vald, och självklart partisk/jävig. Jag tycker att vi har en väldigt bra styrelse, som är engagerade och som år efter år lägger hundratals ideella timmar i FMPK. Men det är inte vi i styrelsen som ska säga om vi gör ett bra jobb eller inte, det är våra medlemmar. 🙂

Justerat protokoll kommer skickas ut till alla medlemmar inom kort, tills vidare kan vi säga att föregående års styrelse sitter kvar i oförändrad form, likaså föreningens revisorer. Verksamhetsplanen står oförändrad, men några mindre ändringar gjordes i verksamhetsberättelsen och budget.

//Jack Lundqvist
Ordförande FMPK

Posted in Okategoriserade.